Crea el teu propi Google Earth amb un Nokia

Està circulant que un noi als Estats Units ha creat un “sistema personal”
de Google Earth amb un nokia n95 i un avió teledirigit. El blog té tots els
números de ser una forma de publicitat de Nokia,- enginyós si més no-.

Anuncios