Informe CAC sobre el pluralisme en la campanya municipal 2007

L’anàlisi va ser quantitativa (temes i distribució del temps) i qualitativa (destaquen la incidència de la dinàmica política -al·lusions a candidats- i la vaga de signatures dels periodistes)

Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio. Abril 2007

Valoració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la informació audiovisual de la campanya de les eleccions municipals 2007

Informe específic de pluralisme durant la campanya de les eleccions municipals 2007

Anuncios